Quaterliszka – Thoughts and theories

W efekcie rdzy jest jakiś magnetyzm, który mnie ku sobie ciągnie. Szczególnie, kiedy ta rdza ma niezwykłe kolory.

There is some kind of magnetism in rust effect that constantly draws me to it. Especially when this rust has such amazing colours.

Postanowiłam sprawdzić pasty strukturalne Fantasy Pastes Finnabair w innej odsłonie. Muszę Wam powiedzieć, że zaskakuje mnie, jak wiele możliwości mogą dać takie małe słoiczki. Tym razem zamiast intensywnych barw chciałam postawić na vintage’ową nutę z ciekawymi akcentami.

I’ve decided to test a bit diffrent face of Finnabair’s Texture Fantasy Patina Pastes. I have to say, dang I’m so impressed with the possibilities these small jars give you. This time, instead of bold colours, I went for vintage vibe with interesting accents.

Nie będę Was zanudzała szczegółami budowania kompozycji, za to powiem Wam, że połączenie drewnianej okiennicy Primy i księżyca z Woodouts chodziło za mną od dawna 😊 Tym razem, żeby oszczędzić sobie frustracji, każdy z elementów pokryłam czarnym gesso jeszcze przed sklejeniem. Zbudowałam tło klasyczną brązową pastą Rust Paste i farbą Impasto Dark Chocolate (na końcach księżyca nie chciałam mieć tekstury, dlatego użyłam farby). Użyłam wszystkich past z zestawu Junkyard Treasures i żeby całość była spójna kolorystycznie ze zdjęciem, które wybrałam, sięgnęłam też po pastę w kolorze Yellow Rust. Na koniec sięgnęłam po woski Vintage Gold i Aged Brass. Użyłam niemal tych samych rzeczy, których używałam przy alterowanych nożyczkach, osiągając zupełnie różne efekty. I to jest niezwykłe. Uwielbiam kiedy produkty są tak wszechstronne, że nie ma szansy się nimi znudzić.

I won’t bore you with the details of biulding my composition, but I will tell you, that Prima’s Wood Shutters and Woodouts Moon combo was on my mind for quite a long time 😊 This time, to avoid frustration, each element I black-gessoed before glueing everything down. I built the background with classic Brown Rust Paste and some Impasto in Dark Chocolate (on the tips of the moon I didn’t want to have that much texture, so I went with paint instead of rust paste). I used all the Junkyard Treasures set colours, and to make it coherent with the picture I chose, I grabbed some Yellow Rust Paste too. For finishing touches I chose Vintage Gold and Aged Brass waxes. I used almost the same things as for the altered scissors, yet got totally different effect. And thats so awesome. I love when products are so versatile, you can’t ever get bored.

Życzę Wam wspaniałego dnia, mimo deszczowej pogody! / Have a lovely day despite of rainy weather!

Quaterliszka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *