Quaterliszka – Alterowana książka

To nie tajemnica, że uwielbiam wiele produktów Primy. Formy silikonowe są zdecydowanie jednymi z nich. A ponieważ rzadko używam ich jako głównego punktu kompozycji, postanowiłam to zmienić.

That’s not a secret i’m in love with many Prima products. And moulds are one of them for sure. But hence I rarely use them as my focal point, I decided this would change.

Wśród starych, zakurzonych rzeczy moje oczy zawsze szukają czegoś, czemu mogę dać drugą szansę. Jestem w tym bardzo skrupulatna. Odkąd zaczęła się moja mixedmediowa podróż, widzę potencjał niemal we wszystkim i prawie niczego się nie pozbywam. Kiedy znalazłam tę starą, wojskową książkę od razu wiedziałam, że będzie idealna jako tło dla kompozycji z odlewów, którą miałam w głowie. A Wy co myślicie?

Among old, dusty things my eyes always look for something to give a second chance to. I’m so meticulous. Since my journey with mixedmedia has begun, I see potential in almost everything and I get rid of almost nothing. When I found that old military book I knew right away it would be perfect as a background for the resin castings composition I had in mind. And what do you think?

Wspaniałego dnia! / Have an awesome day!

Użyłam / I used:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *