KasyopeaArt – Junk Album „Memories”

Hej!
Mam dla Was dzisiaj album, lub journal w stylu junk. Baza powstała od podstaw, a końcowe ozdabianie okładki było samą przyjemnością.

Hi!
I have an album or junk-style journal for you today. The base was created from scratch, and the final decoration of the cover was a pleasure.

Gotową bazę pomalowałam Clear Gesso. Przy pomocy szpachelki rozprowadziłam farbę Impasto (Linen), po wyschnięciu dodałam stempel, który urozmaicił tło okładki. Do odbicia wzoru maski użyłam białej pasty pękającej oraz maski Mind Games.

I painted the finished base with Clear Gesso. Using a spatula, I spread the Impasto paint (Linen), after drying I added a stamp that varied the background of the cover. To reflect the mask pattern, I used white cracking paste and a Mind Games mask.

Przy pomocy dziurkacza i nitownicy dodałam oczka. Przygotowałam odlewy z żywicy i pomalowałam je czarnym gesso. Przykleiłam odlwy oraz metalowe elementy. Użyłam farb, Liquid Acrylic (Deep Turquoise) i Art Alchemy ( Emerald Green), króre dały piękny kolor bazowy. Użyłam również wosków metalicznych. Na koniec dokleiłam kamyczki, pochlapałam całość złotą farbą Art Alchemy i posypałam turkusowym brokatem.

I added metal rivets with a hole punch and a riveter. I prepared resin castings and painted them with black gesso. I glued castings and metal elements. I used paints, Liquid Acrylic (Deep Turquoise) and Art Alchemy (Emerald Green), which gave a beautiful base color. I also used metallic waxes. Finally, I added pebbles, splashed the whole with Art Alchemy gold paint and sprinkled with turquoise brocade.

Na koniec użyłam wstążek Vintage, aby przymocować przygotowane wcześniej i zszyte ze sobą papierowe karty. Dodałam sznurek i koraliki.

Finally, I used Vintage ribbons to attach pre-prepared and stapled paper cards together. I added string and beads.

Pozdrawiam/ Greetings

KasyopeaArt

Jedna odpowiedź do “KasyopeaArt – Junk Album „Memories””

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *