Kasyopea Art – “Rozwiń skrzydła” alterowany pędzel

Witam!
Jak dobrze jest mieć pasje… moja powoduje, że spełniam swoje marzenia, mogę tworzyć to, co podpowiada mi serducho, rozwijam skrzydła… Dziś mam dla was propozycje jak przerobić, stary, niepotrzebny pędzel, który przez kilka lat dzielnie służył mi i dzielił moją pasję. Taka pamiątka mijających lat.

Hi!
How good to have passions… mine causes me to fulfill my dreams, I can create what my heart tells me, I spread my wings… Today I have suggestions for you how to change, an old, unnecessary brush, which for several years bravely served me and shared my passion. Such a souvenir of passing years.

Mój stary pędzel pomalowałam czarnym gesso, tak jak wszystkie dodatki, odlewy z żywicy, dodatki metalowe i kaboszony. Po wysuszeniu przykleiłam wszystko na 3G gel.

I painted my old brush with black gesso, like all additions, resin castings, metal additions and cabochons. After drying, I glued everything onto the 3D gel.

Po ułożeniu kompozycji zaczęłam dodawać kolor, użyłam farby metalicznej oraz farby Opal Magic. Aby rozmyć kolor użyłam atomizera. Przykleiłam szklane mikrokulki, i dodałam brokat.

After arranging the composition, I began to add color, I used metallic paint and Opal Magic paint. To blur the color I used an atomizer. I glued glass microbeads, and added glitter.

Na koniec pomalowałam białym gesso włosie pędzla, przetarłam wszystko woskiem Opal Magic, i pochlapałam gesso.

Finally, I painted the brush bristles with white gesso, rubbed everything with Opal Magic Wax, and splashed the gesso.

I tak powstał mój “nowy” stary pędzel. Mam nadzieję że wasza pasja również uskrzydla was tak jak moja mnie..

And that’s how my “new” old brush was created. I hope your passion also gives you wings like mine.

Pozdrawiam / Greetings
Kasyopea Art

Użyłam/ I used:
Farba Metaliczna Opal Magic – Blue/Green
Forma silikonowa – Cogs and Wings
Gęste gesso – Czarne
Gęste gesso Białe
Wosk Opal Magic – Green Brocade
3D Gloss Gel
Mitform – Gwiazda2.1
Mitform – Gwiazda 2.2
Zestaw Brokatów – Caribbean Sea
Vitage Mechachanicals – Cyfry Rzymskie małe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *