Kasyopea Art- Płyta winylowa „My dreams”

Cześć!
Uwielbiam tworzyć prace pełne blasku, magii… Dziś mam dla was inspirację pełną marzeń i pragnień.

HI!
I love to create works full of shimmer and magic… Today I have inspiration for you full of dreams and desires.

Mój projekt wykonałam na bazie z płyty winylowej, a głównym punktem jest alterowany pędzel. Do stworzenia tła użyłam maski Gothic, dodałam również mnóstwo odlewów z żywicy. Ale zanim przykleiłam elementy mojej pracy, wszystkie pomalowałam czarnym Heavy Gesso. Tworząc kompozycję dodałam elementy metalowe. Po przyklejeniu i wysuszeniu mogłam nadać pracy kolor. Sięgnęłam po moje ulubione farby metaliczne Art Alchemy oraz metaliczne woski. Na koniec dokleiłam przepiękne kryształki i dodałam napis.

I made my project on the base of a vinyl record, and the main point is an altered brush. I used the Gothic mask to create the background and also added a lot of resin casts. But before gluing the elements of my work, I painted them all with black Heavy Gesso. When I was creating the composition, I added metal elements. After sticking and drying, I was able to add color to the work. I reached for my favorite metallic Art Alchemy paints and metallic waxes. Finally, I glued beautiful crystals and added the inscription.

Żeby nadać dodatkowego blasku, użyłam mnóstwa brokatu, a na koniec całą pracę pochlapałam metaliczną farbą. Cudowne woski wydobyły wszystkie szczegóły pracy. Wyszło magicznie…

To add extra shine, I used a lot of glitter, and finally I splashed all the work with metallic paint. Wonderful waxes brought out all the details of the work. It turned out magical…

To takie moje artystyczne marzenia, które spełniam inspirując Was.

These are my artistic dreams that I fulfill by inspiring you.
Pozdrawiam / Greetings
Kasyopea Art

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *