Kasyopea Art – Junk Journal w jesiennych kolorach

Cześć!
Dziś mam dla was inspirację, którą stworzyłam od podstaw, a mowa o Junk Journalu. Pokażę Wam, jak ozdobić okładkę takiego pamiętnika.

Hi!
Today I have an inspiration for you that I created from scratch, and we are talking about Junk Journal. I will show you how to decorate the cover of such a diary.

Na przygotowaną wcześniej okładkę położyłam Clear Gesso, następnie metodą suchego pędzla położyłam Czarne Gesso. Przymocowałam nity. Przy pomocy Icing Pasty i maski Iris Tapestry zrobiłam wzór, który przeniosłam również na tył okładki. Na tło położyłam również farby, metaliczną Art Alchemy w kolorze Dark Velvet, oraz Sparks w kolorze Chest of Gold, użyłam wody w atomizerze aby kolory rozlały się po tle okładki.

I put Clear Gesso on the previously prepared cover, then I put Black Gesso on the dry brush method. I attached the rivets. With the help of Icing Paste and Iris Tapestry mask, I made a pattern that I also repeated on the back of the cover. On the background I also put paint, metallic Art Alchemy in Dark Velvet color, and Sparks in Chest of Gold color, I used water in the atomizer to make the colors spill over the background of the cover.

Przełożyłam przez nity tasiemki i koronkę, aby wiązanie Journala było gotowe jako pierwsze. Mogłam zacząć przyklejać wszystkie elementy. Na wzór z maski położyłam tekturki pomalowane Farbą Metaliczną Art Alchemy w kolorze Romance Pink, przykleiłam kawałek taśmy jutowej.

I put the ribbon and lace through the rivets so that the binding of Journal was ready first. I could start sticking all the elements. On the pattern from the mask, I put chipboard painted with Art Alchemy Metallic Paint in Romance Pink, glued a piece of jute tape.

Do drewnianej ramki dokleiłam od spodu papier Prima Marketing z kolekcji Midnight Garden. Zaczęłam układać kompozycję z kwiatów papierowych, które wcześniej pomalowałam mgiełkami. Dodałam również kwiaty z kolekcji Pretty Pale. Oprócz kwiatów dodałam listki papierowe i metalowe. dokleiłam koraliki, posypałam brokatem i dodałam cekiny. Na koniec dokleiłam napis, a brzegi okładki pociągnęłam woskiem Art Alchemy.

I attached Prima Marketing paper from the Midnight Garden collection to the wooden frame from below. I started to arrange a composition of paper flowers, which I previously painted with mists. I also added flowers from the Pretty Pale collection. In addition to flowers, I added paper and metal leaves. I added beads, sprinkled with glitter and added sequins. Finally, I added the inscription and the edges of the cover I drew with Art Alchemy wax.

Wnętrze mojego pamiętnika zostanie chwilowo tajemnicą, może będzie okazja pokazać, jak powstał i co kryje w środku.

The interior of my Junk Journal will be a mystery for a while, maybe it will be an opportunity to show how it was made and what it hides inside.

I tak powstała moja okładka, jak i cały Junk Journal, w cudnych jesiennych kolorach. Mam nadzieje że zainspirowałam Was do stworzenia własnych okładek, nie tylko pamiętników ale notesów lub kalendarzy..

And this is how my cover and the entire Junk Journal were made in wonderful autumn colors. I hope I inspired you to create your covers, not only diaries but notebooks or calendars ..

Pozdrawiam i do zobaczenia! / Best regards and see you soon!

Kasyopea Art

Użyłam / I used

Art Alchemy Sparks – Chest of Gold
Icing Paste – White Gold
Nuvo – Cekiny
Midnight Garden – Karty do journalingu
Heavy Gesso – Czarne
Art Alchemy – Farba Metaliczna – Dark Velvet
Art Alchemy – Farba Metaliczna – Romance Pink
Wstążka Vintage – Bordeaux
Wstążka Vintage – Mushroom

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *